wwwbet365a3com:高一数学ppt课件 任意角的三角函数课件_图文

第1章 三角函数

1.2.1 任意角的三角函数

1.(回忆)锐角三角函数(直角三角形中)

b sin ? ? r a cos ? ? r b tan ? ? a

P

r
O
? a

b

M

2.锐角三角函数(直角坐标系中) 使锐角 在

?

? 的顶点与原点重合,始边与
y

x 轴的正半轴重合.

b sin ? ? r a cos ? ? r b tan ? ? a

它与原点的距离 r ? a 2 ? b 2 ? 0 的终边上任取一点 p(a, b) ,

P ( a, b)

r
? a

b

O

M

x

思考
改变终边上点 P 的位置,这些比值 会发生改变吗?

.P
y
P ( a, b)
?

0

O

M

M0

x

提示:由相似三角形的对应边的比值相等,可知 改变终边上点 P 的位置,这三个比值不发生改变.

思考

是否能通过

r 取特殊值将表达式简化呢?

提示: 取 r ? 1. 即使点 P 到原点距离为1.

3.锐角三角函数(在单位圆中) 那么这样的点的轨迹是什么呢? 以原点O为圆心,以单位长度为半径的圆,称为单位圆.
y

MP sin ? ? ?b OP OM cos ? ? ?a OP MP b tan ? ? ? OM a

P(a, b)
1

?
o M

x

4.用单位圆定义任意角的三角函数 设

? 的终边

y

? 是一个任意角,它的终边
p( x, y) ,那么

P( x, y )
?

x
A(1,0)

与单位圆交于一点 (1) y叫做

o

? 的正弦,记作 sin ? ,即 sin ? ? y (2)x叫做 ? 的余弦,记作 cos ? ,即 cos ? ? x y y ( x ? 0) (3) 叫做? 的正切,记作 tan ? ,即 tan ? ?
x x
正弦、余弦、正切都是以角为自变量,以单位圆上的点的坐 标 或坐标的比值为函数值的函数,我们将它们统称为三角函数.

? 的终边

y

说 明

P( x, y )
?

x
A(1,0)

o (1)正弦就是交点的纵坐标,余弦就是交点

正切就是 交点的纵坐标与 的横坐标,
横坐标的比值.

(2) 正弦、余弦总有意义.当
横坐标等于0,tan ? ?

y ? 无意义,此时 ? ? ? k? (k ? z ). x 2

? 的终边在 y 轴上时,点P 的

(3)由于角的集合与实数集之间可以建立一一对应关系,

三角函数可以看成是自变量为实数的函数.

任意角的三角函数的定义过程:
直角三角形中定义锐角三角函数 sin ? ?
b a b , cos ? ? , tan ? ? r r a
b a b , cos ? ? , tan ? ? r r a

直角坐标系中定义锐角三角函数 sin ? ?

单位圆中定义锐角三角函数

sin ? ? b, cos ? ? a, tan ? ?

b a

单位圆中定义任意角的三角函数

y sin ? ? y, cos ? ? x , tan ? ? x

例1 求 5? 的正弦、余弦和正切值
3

y

解:在直角坐标系中,

5? ,易知 ?AOB 作 ?AOB ? 3 1 3 ( , ? ). 的终边 与单位圆的交点坐标为 2 2
所以 sin
5? 3 5? 1 5? ?? , cos ? , tan ?? 3 3 2 3 2 3

5? 3

x
A(1,0)

o

B

5? 7? 练习:将题目中的 改为 3 6 呢?

7? 1 7? 3 7? 3 sin ? ? , cos ?? , tan ? 6 2 6 2 6 3

的终边经过点 P0 (?3,?4) ,求角 例2 已知角 余弦和正切值. 解:由已知得 OP0 ? (?3) 2 ? (?4) 2 ? 5
设角 分别过点 P、 P 作
0

?

? 的正弦、
y

? 的终边与单位圆交于点 P( x, y), M
M 0 P0 x 轴的垂线 MP 、

0

M
o
P ( x, y )

x

则 M 0 P0 ? 4, MP ? ? y , OM 0 ? 3, OM ? ? x ?OMP ∽ ?OM 0 P0 于是, .

sin ? ?

4 M 0 P0 y ? MP ?? ; ?? y? ? OP0 1 OP 5

P0 (?3,?4)

cos ? ? x

y 4 tan ? ? ? . x 3

x ? OM OM 0 3 ? ? ?? ?? ; 1 OP OP0 5

练习:将点

P0 改为

(?1, 3 ) 呢?

3 1 sin ? ? , cos ? ? ? , tan ? ? ? 3. 2 2

思 考
sin ? ?
用角

如果将点

P0改为 P( x, y )呢?
y , tan ? ? ( x ? 0). 2 2 x x ?y x

5.利用角的终边上任意一点定义角的三角函数

y x ?y
2 2

, cos ? ?

? 终边上任意一点的坐标也可以定义角的三角函数, 并且三角函数值仅与角 ? 有关,与点 P在终边上的位置
无关.
1.根据三角函数的定义,确定它们的定义域 (弧度制)
三角函数 定义域

cos ?
tan ?

sin ?

R R
? ? ? ? k? ( k ? Z ) ? ?? ? ? 2 ? ?

2.确定三角函数值在各象限的符号 y y (+) + ( )( + ) o o x x ( )( ) ( )( + ) sin ? cos ?

? ?

?

?

y ( )(+ ) o x ( +)( ) tan ?

?

?

归纳: 一全正、二正弦、三正切、四余弦.

例3 确定下列三角函数值的符号:

(1)cos 250?(2) sin( ?
解:(1)因为

?
4

)(3)tan 3?

250?是第三象限角, 所以 cos 250? ? 0
?
4
是第四象限角,所以 sin( ?

(2) 因为 ? (3)因为

?
4

)?0

tan 3? ? tan( ? ? 2? ) ? tan ? ,而 ?
tan ? ? 0

的终边在x轴上,所以

例4 求证:当且仅当下列不等式组成立时,角? 为第三象限角. ?sin ? ? 0 ①

? ? tan ? ? 0 ②

证明: ⑴我们证明如果①②式都成立,那么 ? 为第三象限角.

因为①式 sin ?

? 0 所以? 角的终边可能位于第三或第四象限,

也可能位于y轴的非正半轴上; 又因为② 式 tan ? ? 0成立,所以 ? 角的终边可能位于第一 或第三象限. 因为①②式都成立,所以

? 角的终边只能位于第三象限,

? 为第三象限角. ⑵当 ?为第三象限角时,不等式显然成立.

?0 ?sin ? (k 求证:当且仅当下列不等式组成立时, 与? 终边相同的角 可以表示为 ? ? 练习 k ? 2? ? Z ) , ? 思考 ?tan ? ? 0 那么终边相同的角的同一三角函数值有何关系? 角 为第二象限角. 公式一:终边相同的角的同一三角函数的值相等.

?

sin(? ? k ? 2? ) ? sin ? cos(? ? k ? 2? ) ? cos? t an( ? ? k ? 2? ) ? t an?
其中 k ? Z 作用:利用公式一,可以把求任意角的三角函数值,转化为求

0 到 2? (或0?到360?)角的三角函数值.

例5

求下列三角函数值: (1)

解:(1)

sin 780? ? sin( 60? ? 2 ? 360?)
3 ? sin 60? ? 2

9? 11? cos (3) tan( ? ) sin 780? ;(2) 4 6

(2)

9? ? ? 2 cos ? cos( ? 2? ) ? cos ? 4 4 4 2

(3) tan( ?

11? ? ? ? 3 ) ? tan( ? 2? ) ? tan ? tan ? 6 6 6 6 3

练习:求下列三角函数值.

19? (1) tan 3 ( 2) sin( ?1050?) 25? (3) cos 6

( 3)

1 ( ) 2
( 3 ) 2

小结:
(1)任意角的三角函数的定义; (2)三角函数的定义域与三角函数值在各象限的符号; (3)公式一及其应用; (4)体会定义过程中体现的数形结合的思想.


以下是今天幸运会员获奖名单

123456789@qq.com,www.lu1.vip,hg3614com,www.716321.com,tyc1326.com,www.92266uu.com,c82923732,www.vns667.com,63777v.com,www.345140642@qq.com,vns5252.com,te8768h

wwwssc344com,www.904567.com,www.038163.com,tianpeih,821837979@qq.com,www200suncom,c1986019858,www.x222a.com,zonghongjun,dongylxlu44,pp6s.com,sudu168,www.sb8898.com,www.871bb.com,xpj455688.com,91porncom,18060603516,99O99.com,111zyz.com,wwwk36600com,K282K,xx0086.com,www.11605n.com,www.m2e5.com,www.lxyl11.com,w666,1556.vip,www.055588.com,www083732com,se.922wyt.com,863740com,www.dqesde.com,wwwhg15807com,wwwbet3642com,bin271654147,美原镇金粟小学,www.3238d.com,www.3311055.com,www.27694.com,WWWXPJ22567COM,WWW.56879.COM,605hg.com,xpj9117com,www.6687qi.com,zz6163,a22184578,wwwwwwsun22222com,www.b0006.cm,www.446abc.com,juye,885458com,sss080在线视频,hg03.com,mm88ff,kate.moss,88907272.com,www.699098.com,hg0140@,33688n. com,bodog022.com,yb2325com,733032.com,www.am1155.com,dd8n.com,www13188com,www49511COM,www.vns10078.com,msdd,www33188com,N MAV69.com,cyzw333,www0912com,75855a.com,www55543com,89898908.com,saohu98com,thx7611,c3581749571,www.uu.edu,wwwfhcp918com,www.327suncity.com,www.kedou .com,www.hk09.com,r870520,www.767pp..com,jiudingyuleguanfangxiazai,0958.com,www.2277y.com,xuhong0,603032556@qq.com,988,www.7728e.com,34458.com,www.dddd11.com,www.hzgryy.com,www.zw1288.com,www11xfwcom,67171acom,zkenken8,189222.com,wwwdg111com,949333.com,senb4com,www 9966kk com,8366yy.com,www.v5.app www.91x.cz,wwwha080com,www.hg7318.com,www.68rrr.com,wwwwwwhbs0011com,www555255com,xpj6251com,74006. com,www.xpj0145.com,874829,www36588BCOM,www29557com,aa520,hhh654321,www77477vnscom,www.365yx.com,www.1886694.com,baliren.com,824485com,www.x1300.com,ty667788.com,6793653.com,70177j.com,388633.com,wwwvipsscnet,www1suncom,402.cm,www.5.vorg,WWW.PP6S.COM,qq123456,6781.com,www.hg5829.com,www.9708365.com,wanghuihui,www.33337.com,angxia3314,smm18.com,ldc666,haose06.com,6262acom,yuqi128,www.wokanbiav.com,www5813net,ncw966.com,ks6115com,kk989.com,3566uu,1535225890@qq.com,www.640722.com,www.vns7395.com,9531bet,7099hh,sisiredaohang,41183232.com5678,47481.com,2944543277,5886jj,www.jhhyjy.com,zunyi862.com,wwwfun311com,91porn,long1944com,wxc965.com|

www.5vcba.com,wwwj230.com,hcy070503,40ady,2076.com,070222.com,qwer123q,www.ba1100.com,1429s32,luck88,ag7111.win,ag86197,WWW.WST10.COM,www.079888.com,www9993140com,wwwjiqingwenxuecom,www.32433.com,5678808.com,www.js520.co,www.086579.com,www.07770555.com,yabo8163.com,www.138yyy.com/MAIN.HTMLM,1008611,wen8888,552886com,www.554400.C0M,wwwcp126com,www.hvbet188.com,www.179yu.com,pb0288.com,4039com,tangwenwen,www.768325.com,www61633com,WWW.FC175.COM,Https://mimi955.Com,www581099com,v7v7.com,672382542,www.binshengtextile.com,www444577com,WWW.CCC870.COM,www9896999com,23002,www9096com,|http.//mainshi.hrday.com,www.4833.com,jiangtao88,jingrui388,wwwbm203com,k568kp,www.82168.net,sun33.com,03767com,yb9124.com,rukuansong2,www054777com,c1831969542,www0072788com,www.hylybj.cn,www99ee940com,www.sitefour.com,lehu3333com,www.bet5341.com,www2227vnscom,www.kk222222.com,ag1816vip,wenjiwan,010tk.com,www.28444.com,wwwmgm90net,www.uying2.com,www.081456.com,www.03z,cc,hhvip44.com,ag1482cn,www.448855.com,www.long288.com,327240857,WWW7373SAOMM3COM_WWW.7373SAOMM3,COM,www88t88com,950xy在线,bg640.com,www.785456.com,19991mcom,5250.vip,www.3420026.com,wwwhg88989com,lh3496.com,www.970kk.com,wwwbet7691com,www.2614.com,www8828net,www.00007893.com,atbt.xyz/?zz=http://www.ji,hf6666,wwwcscpvipcom,wwwckck522com,ylzz0006.com,www4f1111com,1c11c11111111111a111111111111111111111111111a111111v1x11zz1rt4wf7cn/soft/CESU_API_v132pdf,1484mm.com,yhhhh767747,738221613@qq.com,zd1166com,ag.3173300.com,1229com,QML5062,tycjt519.com,5566ie.com,447321.com,www.xpj5357.com,www.678gao.com,y2002tixianyibanduojiudao,807105com,WWW.7123.COM,qiuchongyuxiaopiaotxtxiazai,www.86rrxx.com,chodaideecom,www.9599366.net,www.086ee.com,https://www.061bt.C0m,www.xed168.com,a3366.com,ml1666pw,www.56didi.com,27899.com,www874msccom,poi9900,wwwlb9966com,zb231,www.894.com,www.longhu36.com,WWW.710HUO.COM,www.hg7015.com,xiao1217,www.bet6797.com,www.717hs.com,m83115.com,WWW.7934.COM,qyy8118com,www.y7749.com,tyc8185.com,www.SUN338.COM,e555,jiueezz3. com,m39159.com,www.66638.com,www.907060,919.com,www.cr040.com,zyp1228,www.386kt.com,www.olx.com.pe,www.wns86.com,5951.win,07884.com,1404935973@qq.com,1c11c111111sss11s11111v1x11zz1.rt4wf7.cn/?p=481',yinhe3388.com,WWW051EECOM_WWW.051EE,COM,lh0994.com,qy8me,l72227.com,xieemanhualuanlunshushu,z112233,yy6699|

www.1569.com,ks2888.com,www6000pcom,www.srcer.com,www.1366841com,33333avco最新网站,zhoupingan,kaihushouchong1yuansong18yuan,23778hhcom,www.m218.com,www.965676.com,www.amjs5553.com,www54265com,665600.com,271210749@qq.com,5319dl.com,xuefen,www.jy29.com,wwwyonghaopcom,ky377,r9399.com,www.xllcpwcom,33011.com,lehu6457com,sde008,www.3297.com,yabo2010com,1c11c111111111x11zz1rt4wf7cn/soft/CESU_API_v132pdf,88188c.com,574660804@qq.com,www.vns3283.com,www.23718.com,623777.com,www55355xcom,xfyy868. Com,liuchenchen,www.js00773.com,www.eeb11.com,zhx121,yuyunge_000@sina.com,www.2kbbb,xnxx.co,dongdong525,panyuan,13563627070,wwwag502com,o7xirin1314.89919.com,www.89234.com,www.h6e2.com,www.5dd.me,www595aaa,www.jsdc886.com,aw879.com,13407590170,310tv,WWW.9876YH.COM,6396539,guoting1314,sanmew,https//www822com/,www.22266b,www.mumu59.com,www.macromedia.com,www.666888sh.com,395777com,sssqqq,WWW.991.COM,2042huc118com,808893com,zzhz123,www.1481.com,yp4255555,www.033008.com,yb1166com,www.8866666.com,WWW.532,qt03com,xuyaoyibeiliushui,www.37288g.com,wwwfh0022com,zhenrenyulemn,www.660882.com,hya123456789,www.110339.com,895954com,20960g,168gch,by1327con,2018zuixinbaicai,www..33eee.com,www.8114888.com,www.1326a.com,55503,84698COM,WWW.85K.COM,http://avse009.cool/?fulione,0683p.com,求网址heiyi88,www.6487cc.com,522557com,2418s.com,www.83335222.com,www.25777.com,www.567993.com,805578com,www.chinaflcp.com,g1429.com,www.xpj6059.com,lsndd13. com,www.hy852.com,www.hg6318.com,2226ks. com,mm.k7dj.com,www.019bb.com,333666888,www6444cncom,pj5001.com,ks2011com,18kkyy最新,wwwag188org,7191238qqq,www.706696.com,830429com,www.hg89689.com,570av.com,vip.aibo123.com,wwwbbl066com,www.770se.com,th3333.com,www.eee442.com,www.78yx.com,11654.com,8890846,mxq203,www.hg8582.com,电子邮箱,a4326444,sepapa888.com,zxc11222,yhducheng.com,www.2260v com,hg0301.com,yili,www.bbb261.com,www.vns88555.com,www.xpj5751.com,www.356.com,www.195678.com,3u999.com,www99888com,370nm波长紫外灯泡,ok5200nice,yingyinxianfengxfplay,t3633322,WWW.MG3310.COM,jpm198436,xiaosegui11,www.xpj4342.com,www.pk168.us,WWW.W711.COM,www.27papa.com,wwwkn,15066704963,10seba.com,tongkao51,wwwsr4455com,www.ygcp8899.com,0003m|

hao01haose02在线,www.55dhy.com,tt001,wwwbm2343com,2566n8com,wwwsbd2255com,hatiaarms.com,www429599com,7854689,8090cao,vi6911r,123456ff,ag9497vip,ag.wxc7000.com,wcn.xyyl006,www.008516.com,guoli1985,www.bbb125.com,www.bjh33.com,wwwr8004com,3259.com,XG773,www.dl007.com,8189vip,226688c.net,2U登录网址,www.6609iii.com,618789.com,www.967004.com,zhaojing1,77774x,www.595765.com,c3273449649,314607863@qq.com,wwwhyc005com,feishuibuliuwaitiandi21bufenyuedu,WWW.88698.COM,www15988com,suyy99,sb53u.net,www.777tb.com,ag86153.com,hg8500.com,www.op36.com,yeah.com,www.jiyuan518.com,www802064com,www.975777.com,wwwhg12395com,wwwbet31333com,www.705.cm,www.90zenggao.com,78cc.pw,jqkabet.com,www.hcp11.com,www.4366.com,p5822.com,m.hy6031.com,www.99cc,www..8888xg..com,7bboo.com,www.airsenegal.com,mg4361.vip,long1880com,zhucf,www7514444com,sanshao1991,www1766suncom,www.hy57.com,www.js16822.com,yabovip9866com,f0162,www.495511.com,www.1304v.com,www.288222.com,jbb656.cc,WWW.HC51.CC,66300.net,www.bizarreart.com,blgblrd18.com,wwww1789com,333222b,ihua,71376665.com,WWW.HG2211.COM,03099.cc,www.1528t.con,WWW.2220JS.COM,lsbwilly,m.d8846.com,www.mg9420.com,yf4000,www.jjj.net,www.tyc3344.com,www.669zh. com,90DP.CC,cxzcxz112,www.g3080.com,www.123jbjb.cn,www.rb4400.com,jhcp78,www.88036k.com,wwwp228com,628833.com,www.ks8810.com,775552.cc,zl9554com,hg470.com,@$SGS#@sogousearch%3A%2F%2Fopen,www.wl0000.net,yb4442.com,msxsylcom,18054244997,www.hzti.com,xxbb235,www57bbcom,m.623b66.com,www.7jsdc.com,www.b00002.com,chenjianbei,hkjc99com,10050562com,www.22299bet.com,22mmnn,wwwrgwldtjcom,xyx0928,www.fac618.com,lizuma558,www.8ejj.com,www.67615.com,23900.com,5752666com,www.jing 22222,tongshengyulewangzhi,7737dd,m.zhcpgg.com,wwwinhe08com,u61515,WWW.UN22222.COM,www10088com,agc314.com,www.c055.com,92xx.com,8899kjcom,WWW.13067.CC,45ksnet,fff6677.com,www9221com,111dzhcom,yb1123com,WWWHG2177COM,hv9999com,z7100,www.49vv.con,www5b5b5b.com,2018zuixinzhucesongcaijin,5504mm,li5855,WWW.920920.COM,wwwhg9874com,xiaojiajiaa,1515hhcon,pj0908.com,www.hjc06.com,www.xxx93.com,xx427,hhh578.com,www.544889.com|

以上会员名单排名不分前后

相关文档

高一数学精选ppt课件任意角的三角函数
最新高一数学 任意角的三角函数(1) PPT课件
最新高一数学 任意角的三角函数(2) PPT课件
高中必修高一数学PPT课件任意角的三角函数
高一数学精品课件1.2.1 任意角的三角函数 课件(共36张PPT)
高一数学最新课件-任意角的三角函数12 精品
高一数学最新课件-任意角的三角函数1 精品
高一数学《任意角的三角函数》PPT课件
高一数学上册任意角的三角函数b课件.ppt
高一数学任意角的三角函数及三角函数线课件
学霸百科
94621496文学网 946214961php网站 946214962jsp网站 946214963小说站 946214964算命网 946214965占卜网 946214966星座网 电脑版 | 学霸百科